× Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Zamykając to powiadomienie akceptujesz politykę.

OnBilet.pl - Internetowa sprzedaż biletów

Regulamin Ogólny

§ 1 Definicje
1.Bilet –potwierdzenie zakupu prawa oraz umowy zawartej przez Użytkownika lub Klienta zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora.
2. Bilet elektroniczny „OnBilet”- elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika z Organizatorem, zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Imprezie realizowanej przez Organizatora; wydrukowany bilet elektroniczny wyposażony w kod kreskowy ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
3.Dowód zakupu – Bilet elektroniczny „onBilet” lub/oraz paragon fiskalny potwierdzający zakup biletu.
4.OnBilet.pl – Serwis działający w sieci Internet oraz podmiot podlegający pod firmę HighOn Dominik Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Gutkowo 52B, 11-041 Olsztyn, NIP: 739-38-23-020.
5.HighOn.pl – główny portal obsługiwany przez firmę HighOn Dominik Kwiatkowski z siedzibą przy ul. Sójki 23, 11041 Olsztyn, NIP: 739-38-23-020.
6.Impreza – Każde widowisko kulturalne czy sportowe lub inne, które realizowane jest przez Organizatora, na które Bilety są dystrybuowane za pośrednictwem onBilet.pl
7.Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Systemu na stronie onbilet.pl
8.Klient – osoba dokonująca zakupu biletu za pośrednictwem strony onbilet.pl
9.Obiekt – Miejsce, w którym będzie się odbywała dana Impreza
10. Opłata serwisowa – opłata należna z tytułu korzystania przez Użytkownika z Systemu na stronie onbilet.pl
11. Organizator – każda osoba fizyczna lub prawna, będąca organizatorem Imprezy, na którą Bilety sprzedawane są za pośrednictwem onBilet.pl
12. Rachunek OnBilet.pl – Rachunek bankowy do dokonywania płatności na rzecz OnBilet.pl z tytułu zakupu Biletu na daną Imprezę, numer którego dostępny jest na stronie onbilet.pl
13. Regulamin – Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów przez onBilet.pl

§ 2 Zasady Ogólne

Regulamin dokonania zakupu na OnBilet.pl

§ 1 Warunki Ogólne
1. Sklep internetowy onBilet.pl, należący do firmy HighOn Dominik Kwiatkowski z siedzibą Gutkowo 52B w Olsztynie, kod pocztowy 11-041, poczta Olsztyn, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.onbilet.pl umożliwia dokonywanie zakupu elektronicznego biletu za pośrednictwem sieci Internet.
2. Ceny biletów znajdujących się w sklepie internetowym onBilet.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Do każdego zakupu Klient otrzyma paragon lub Fakturę VAT.

§ 2 Warunki składania i realizacji zamówień
1. Podany przez użytkownika adres e-mail, dane adresowe, jak i telefon wykorzystywane są do realizacji składanych zamówień.
2. Każde zamówienie od nowego klienta jest weryfikowane droga mailową.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez onbilet.pl na stronach Sklepu Internetowego.
4. W przypadku odwołania imprezy na którą bilet został zakupiony, firma HighOn Dominik Kwiatkowski nie ponosi odpowiedzialności za działania organizatora.
5. Firma HighOn Dominik Kwiatkowski nie ponosi odpowiedzialności za źle wypełnione dane przez użytkownika, użytkownik ma obowiązek wypełnić formularz zgodnie z prawdą. W sytuacji podania fikcyjnych danych firma HighOn Dominik Kwiatkowski zastrzega sobie prawo do wycofania biletu z bazy danych, bez możliwości zwrotu pieniędzy.
6. Zakupiony bilet po dokonaniu płatności pojawi się w zakładce „Moje Bilety” na stronie użytkownika w serwisie onBilet.pl z możliwością wydruku.
7. Klient posiada prawo wyboru sposobu płatności zgodnie z formularzem zamówienia.
8. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych (czas liczony po mailowej weryfikacji zamówienia), w innym wypadku klient jest powiadamiany o terminie dostawy.
9. Dokonując zakupu z serwisie onBilet.pl , klient otrzymuje paragon lub po wcześniejszym poinformowaniu drogą mailową o takim zapotrzebowaniu fakturę VAT.

§ 3 Wysyłka
1. Użytkownik płaci za elektroniczną formę biletu, który upoważnia na wstęp na teren danej imprezy.
2. Użytkownik ma obowiązek wydrukować bilet w formacie A4 w dobrej jakości, jest to jedyne potwierdzenie dokonanego zakupu.
3. Serwis onBilet.pl dystrybuuje bilety tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 4 Reklamacje
1. Wszystkie reklamacje zbierane są drogą mailową (d.kwiatkowski@highon.pl) oraz rozpatrywane w terminie 10 dni roboczych.

§ 5 Zwrot towaru
1. Po dokonanym zakupie, użytkownik nie ma możliwości zwrotu biletu.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
2. Wszystkie nazwy handlowe i towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Regulamin tpay.com

Regulamin dostępny tutaj.